Planering Modell

”Ett katedralbygge-Ett konkrement”.
En skulptur installation om mänsklig strävan, om religion,
om filosofi, om rörelse, sönderfall och förstelning.
Ett konkrement i den storstilade processen.
En monumental installation , en plats för eftertanke i det offentliga rummet.
En mobil Träkonstruktion som monteras upp på en öppen plats, ett torg
el dyl för att sedan monteras ner och flyttas till nästa plats.

Mått bredd 8m  x  längd 8m  x höjd 7m