Figures in position SV

Bildspel

Försjunkna i sig själva är människorna i

Mats Lodéns skulpturgrupp Figures in position.
Både blygsel och egoism begränsar människans
intresse för andra.Blicken styrs bort från oförrätter
och orättviso., både nära och i vida världen.
Endast en nyfiken individ ser sig nyfiket omkring.
Denna enda -kvinna eller man-som ger hopp och
tillförsikt.
En människa, som är vaken inför sina medmänniskor
och med klar blick spanar på omvärlden, kan väcka
oss andra -inspirera oss till värnande omtanke och
till initiativ som utvecklar och berikar.
Karin Perers

 

Gå vidare till:

Aktuellt(Facebook)

Galleri

Projekt

Uppdrag

Diverse

CV